Ga naar de inhoud

EMDR

Een cliënt die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt en die bij het benoemen van de gebeurtenis, het ophalen van het beeld of geluid te overspoeld raakt door emoties, is het vaak nog niet mogelijk te starten met de rouwtherapie.

Om de spanning, de psychische lading die gekoppeld is aan de gebeurtenis, het beeld, het geluid etc af te halen start ik dan eerst met een EMDR-traject.

EMDR staat voor ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald: ‘door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken’.

Tijdens deze behandeling wordt de gebeurtenis naar voren gehaald en door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden. De links-rechts stimulatie kan door middel van tikjes om en om in de oren, vingerbeweging voor de ogen, tikken om en om op de handpalm en/of om en om tegen de zijkant van de knieën.

Na de EMDR sessie vertelt de cliënt vaak dat de nare ervaringen vervagen of zelfs helemaal naar de achtergrond verdwijnen. Het komt ook voor dat er door de EMDR-sessie nieuwe inzichten ontstaan waardoor er op een heel andere wijze naar de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis wordt gekeken.