Ga naar de inhoud

Welkom op de site van praktijk 'delichtkracht'

Welkom Petra de vreede
01

Welkom

Praktijk delichtkracht is erop gericht om jou te laten groeien vanuit jouw eigen gezonde kracht en kwetsbaarheid. We werken aan jouw persoonlijke vraag. Vaak heeft de vraag of het dilemma waar je in het hier en nu tegenaan loopt te maken met een recent of eerder verlies en/of traumatisch verlies.

Lees verder

02

Begeleiding - Training

We hebben allemaal een prachtig licht van binnen. Alleen we vergeten soms dat het er is....
John Holland
individuele begeleiding 02.1
Individuele begeleiding

Het eerste contact vindt vaak plaats via de telefoon of een mail, waarna een afspraak wordt gemaakt in de praktijk

Lees verder

supervisie 02.2
Supervisie

Het eerste contact vindt vaak plaats via de telefoon of een mail, waarna een afspraak wordt gemaakt in de praktijk. De supervisant heeft vaak al informatie op de site gevonden.

Lees verder

training studiedag lezing 02.3
Training - studiedag - lezing

Vanuit mijn praktijk ‘delichtkracht’ geef ik trainingen, studiedagen en lezingen en die hebben altijd een thema dat op de een of andere manier met (traumatisch) verlies te maken heeft

Lees verder

Werken in Crisis

Wanneer een traumatische gebeurtenis plaatsvindt binnen een organisatie is het vaak voor de mensen die met de traumatische gebeurtenis direct te maken hebben,

Lees verder

03

Werkwijze.

Van hoofd naar lijf.
systemisch werken
Systemisch werken

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem: er is sprake van een ordening,
Lees verder

03.2 Verlies in Beeld
Verlies in beeld

Wanneer mensen een traumatische gebeurtenis meemaken, zijn de emoties vaak zo groot dat ze erin kunnen verdrinken.
Lees verder

Werken met muzen

Om in een coachtraject het onbewuste aan te spreken en weg te gaan van het hoofd en de verbale interventies die daarmee samengaan,
Lees verder

EMDR

Een cliënt die een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt en die bij het benoemen van de gebeurtenis,
Lees verder

04

Info cliënten

1

Info nieuwe clienten

Op de eerste plaats welkom als cliënt in mijn praktijk ‘delichtkracht’.

Lees verder

04.1 zee info cliënten 750-463
2

Vergoeding/Registratie

Praktijk delichtkracht’ is aangesloten bij het RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder licentienummer 190446R.

Lees verder

zee 2 vergoedingregistratie
3

Klachten regeling

Vanuit de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die met ingang van 1 januari 2017 van kracht is, is het vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener de cliënt een laagdrempelige ….

Lees verder

4

AVG

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees verder

05

Wie ben ik

Ik word geraakt als ik mag werken mét mensen.

Steeds weer raak ik gefascineerd over de vraag waarom iemand iets doet wat die doet, terwijl het vaak niet efficiënt is. Handelen omdat we het zo gewend zijn. Vaak is dat dan het magisch handelen, ook al wil je het eigenlijk anders doen en lukt het niet. Blijkbaar aangestuurd door ons onderbewuste. Vaak ligt er verlies onder. Door inzicht in je eigen handelen en de oorsprong ervan, kan je je magisch handelen doorbreken en je eigen nieuwe volwassen weg gaan belopen. Dit gaat niet snel. Dat betekent dat ik werk vanuit de vertraging; werken vanuit de oorsprong en niet vanuit symptoombestrijding. De oorsprong, de bron, de wond waar het magisch handelen vaak is ontstaan.

Lees verder

06

Rouw / trauma info

.

07

Blog

De wens van de vader en moeder was om samen met hun kinderen zich opnieuw te verbinden. En dan het verhaal/blog

Lees verder

VERBINDEN
‘Loslaten en anders leren vasthouden’ Bijna 6 maanden geleden kwam een vader bij mij in de praktijk. Hij wilde graag komen praten over het verlies van zijn zoon Sven die ruim 2 jaar eerder…
08

Agenda

Aankomende activiteiten
09

Neem contact op

Voor jou

06 147 867 45

E-mail

info@petradevreede.nl

Adres

Praktijk Delichtkracht
Merumerbroekweg 8
6049 CX Herten

Voor jou

06 147 867 45

E-mail

info@petradevreede.nl

Adres

Praktijk Delichtkracht
Merumerbroekweg 8
6049 CX Herten