Ga naar de inhoud

vergoeding door verzekeraars

Praktijk delichtkracht’ is aangesloten bij het RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder licentienummer 190446R.
En bij de Beroepsvereniging Het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen en psychotherapeuten en Agogen) onder licentienummer 104556.

Op de site van Het NVPA staat een overzicht van de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars:   https://nvpa.org/verzekeringen/public                                        

Vergoeding van consulten is een zaak tussen cliënt en verzekeraar. Ik adviseer u dan ook om vooraf te informeren of een behandeling wordt vergoed. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.