Ga naar de inhoud

Klachtenregeling

Vanuit de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die met ingang van 1 januari 2017 van kracht is, is het vereist dat elke zelfstandig werkende zorgverlener de cliënt een laagdrempelige klachtenbehandeling kan aanbieden door middel van een onafhankelijk werkende klachtenfunctionaris waarin jou als cliënt kan ondersteunen als expertisecentrum voor klachten en calamiteiten. Het lidmaatschap bij Het NVPA en RBCZ voorzien hierin.  https://nvpa.org/content/een-klacht-indienen-1

Daarnaast ben ik aangesloten bij een erkende geschillen instantie: S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) onder nummer: 17091