Ga naar de inhoud

seminar ’traumasensitief werken met kinderen en jongeren’ 1e van 2 dagen

Date:
Time:
-
Calendar:

Inhoud seminar

In dit seminar is de focus voornamelijk gericht op trauma’s die veroorzaakt worden door verliessituaties zoals onverwacht of dramatisch overlijden, scheiding door allerlei oorzaken (zoals ziekte, uithuisplaatsing, detentie, vluchten, vechtscheiding), getuige zijn van levensbedreigende situaties(ongeluk, brand, oorlog) enz. Trauma veroorzaakt door seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing valt buiten het kader van het seminar.

Tijdens het seminar krijg je informatie over wat trauma bij kinderen en jongeren inhoudt. Hoe wordt trauma veroorzaakt, wat doet dat in het lichaam, hoe reageert het lichaam? Je leert oog te krijgen voor traumareacties en sensitiviteit te ontwikkelen voor de behoefte van het getraumatiseerde kind. Hoe kun je het zenuwstelsel tot rust brengen waardoor het kind het eigen denken, voelen en doen weer kan inschakelen en in staat is om informatie op te nemen. Welke mogelijkheden heb je om de opgeslagen spanning te ontladen met behulp van ademhaling, creatieve activiteiten, beweging en lijf en zo de weerbaarheid te vergroten?

Thema’s die aan bod komen

  • Oorzaken en achtergronden van trauma
  • Trauma vanuit ontwikkelingsperspectief van kinderen
  • Trauma en het brein
  • Hechting als basis
  • Hoe te handelen na het trauma
  • Zelfregulatie stimuleren
  • Activiteiten om kinderen en jongeren te leren aarden, zintuigelijk- en lichamelijk bewustzijn te ontwikkelen en zich meer te kunnen verbinden
  • Verliesgeoriënteerde trauma’s zoals medisch trauma, overlijden en allerlei vormen van scheiding.

We wisselen theorie af met ervaringsgerichte oefeningen.

Het seminar wordt aangeboden door Expertise centrum Omgaan met Verlies

https://www.omgaan-met-verlies.nl/ons-aanbod/artikel/traumasensitief/seminar-traumasensitief-werken-met-kinderen-en-jongeren

trainers: Tanjas van Roosmalen en Petra de Vreede