Ga naar de inhoud

training ‘Met mijn ziel onder de arm’ 1e dag van 3

Date:
Time: to

Inhoud
Liefde en rouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder rouw gaat het niet. We maken in het leven verliezen mee door de dood, door een lichaam dat ons in de steek laat, door scheiding, door afgesneden te worden van belangrijke anderen, door het kwijtraken van idealen.

Thema’s die aan de orde komen

  • De cirkel van rouw;
  • Welkom, hechting en intimiteit;
  • Afscheid nemen, rouwen en betekenisgeving;
  • Blokkades bij rouw;
  • Gestolde rouw.

Werkwijze
We leren met behulp van eigen ervaringen hoe we kunnen werken met rouwende mensen (van jong tot oud). Je maakt als deelnemer de vertaling naar je eigen doelgroep. De basis van de training wordt gevormd door het boek Met mijn ziel onder de arm waardoor er veel ruimte is om te oefenen en ervaring op te doen. Daarbij horen ook kleine opstellingen en systemisch werken met duplo-materiaal.

3 dagen: 9, 23 en 24 juni

trainers: Henk Roefs en Petra de Vreede

Deze training wordt aangeboden door Expertise centrum Omgaan met Verlies.

https://www.omgaan-met-verlies.nl/ons-aanbod/artikel/ziel/met-mijn-ziel-onder-de-arm