Ga naar de inhoud

Hoe ik werk bij individuele begeleiding?

 • kennismaking
  (optioneel)

  Het eerste contact vindt vaak plaats via de telefoon
  of een mail, waarna een afspraak wordt gemaakt in de praktijk.
  Voor jongere kinderen gaat het eerste contact meestal via de ouders.
  Adolescenten en volwassenen nemen meestal zelf contact op. En het kan ook zo
  zijn dat je voldoende informatie van internet hebt gehaald en dat het voor jou
  goed voelt om meteen een eerste afspraak te maken.
 • Intake
  en eerste sessie

  De intake is belangrijk om de hulpvraag en je doel van
  de begeleiding helder te krijgen. (Wat is je hulpvraag? Wat wil je bereiken?)
  Na de intake maken we een behandelplan  en geef
  ik aan om hoeveel sessies het zou kunnen gaan. De intake duurt net zoals de sessies
  die daarop volgen voor jong-volwassenen en volwassenen ongeveer 1.15 uur en
  voor kinderen 45 minuten. Je krijgt van mij een behandelovereenkomst om in te
  vullen mee naar huis en die breng je de volgende keer weer mee.
 • de
  sessie

  Het behandelplan gebruik ik als leidraad, maar ik wijk
  er ook vanaf. Het behandelplan wordt regelmatig bijgesteld; het blijft een
  dynamisch proces.
  Na de intake of de sessie, maak jij (kinderen niet) een verslag van de
  intake/sessie. Je krijgt hiervoor een leidraad. (Het hoeft maar een kort
  verslag te zijn.) Ik maak ook mijn sessie-aantekeningen en schrijf de
  afspraken op als we die hebben gemaakt. Als je je verslag via de mail hebt
  gestuurd, krijg je van mij altijd een reactie.
  Het eigen verslag is belangrijk om jouw proces zo actief mogelijk te houden en
  ons niet te beperken tot de sessies in de praktijk. Immers je kunt zelf ook al
  heel veel. Aan het einde van de 5e sessie evalueren we of je op de goeie plek
  zit. (Of je voelt dat je er iets aan hebt.) Als we samen besluiten dat je
  voor een moment ‘klaar’ bent, of voor een tijdje wilt stoppen, dan nemen we
  tijdens de (voorlopig) laatste sessie de tijd om de begeleiding af te sluiten
  en evalueren we of je het gewenste resultaat hebt behaald.

In principe spreek ik de sessies bij mij in de
praktijk af. Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, zoeken
we samen naar een passende oplossing.

 • tarieven
  • intake /
   begeleidingssessie jong volwassenen en volwassenen particulier € 140
  • intake/
   begeleidingssessie/tussenevaluatie/nagesprek volwassenen vanuit werkgever € 175
  • intake /
   sessie kinderen/puber € 85
  • gezinssessie
   (particulier (2.30u) € 280 en voor iedere volgende 30 min + € 60
  • telefonische
   consult 30 min of minder: € 40,    45 min:€ 60,     60 min: € 80   etc

Alle tarieven zijn ex. BTW (indien van toepassing). Ik
ben CRKBO geregistreerd, waardoor ik meestal geen BTW verschuldigd ben.                                                                                                                                                              Mocht
je niet naar de afspraak kunnen komen, dan meld je je hiervoor af en maken we
een nieuwe afspraak. Gebeurt dit korter dan 24 uur van te voren dan wordt de
eerder afgesproken sessie toch in rekening gebracht.

 •  vergoeding
  door verzekeraars

Wanneer je aanvullend verzekerd bent is de kans groot
dat je (een deel van) de sessie vergoed krijgt. Praktijk delichtkracht is aangesloten bij het RBCZ: Register
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder licentienummer 190446R.
En bij de Beroepsvereniging Het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen en
psychotherapeuten en Agogen) onder licentienummer 104556.

Op de site van Het NVPA staat een overzicht van de
vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars:   https://nvpa.org/verzekeringen/public  .

Vergoeding van consulten is een zaak tussen cliënt en
verzekeraar. Ik adviseer u dan ook om vooraf te informeren of een behandeling
wordt vergoed. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.