Ga naar de inhoud

Hoe ik werk bij supervisie?

 • kennismaking (optioneel)
  Het eerste contact vindt vaak plaats via de telefoon of een mail, waarna een afspraak wordt gemaakt in de praktijk. De supervisant heeft vaak al informatie op de site gevonden.
 • intake (optioneel)
  Bij supervisie is er niet standaard een intake gesprek. Wanneer jij, de supervisant dit wenst, wordt een afspraak gemaakt in de praktijk.
 • de sessie
  We werken met de vraag die jíj in brengt. Hierop kan ik me niet voorbereiden, omdat jij de vraag op dát moment meebrengt.
  Nadat de vraag en/of het verlangen duidelijk is, gaan we hiermee aan de slag.
  Soms is 1 keer voldoende om (weer) zelf de  vervolgstappen te zetten.  Soms zijn meerdere supervisies nodig om het veranderproces te ondersteunen.
  Na de intake en de sessie, maak jij (kinderen niet) een verslag van de intake/sessie. Je krijgt hiervoor een leidraad. (Het hoeft maar een kort verslag te zijn.)
  Ik maak ook mijn sessie-aantekeningen en schrijf de afspraken op als we die hebben gemaakt. Als je je verslag via de mail hebt gestuurd, krijg je van mij altijd een reactie.
  Het eigen verslag is belangrijk om jouw proces zo actief mogelijk te houden en ons niet te beperken tot de sessies in de praktijk. Immers je kunt zelf ook al heel veel en zo blijf je eigenaar van je eigen proces.
  Als we samen besluiten dat je voor dit moment ‘klaar’ bent, of voor een tijdje wilt stoppen, dan nemen we tijdens de (voorlopig) laatste sessie de tijd om de begeleiding af te sluiten en evalueren we of je het gewenste resultaat hebt behaald.

In principe spreek ik de sessies bij mij in de praktijk af. Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, zoeken we samen naar een passende oplossing.

 • tarief
 • intake / supervisiesessie particulier € 140
 • intake / supervisiesessie  vanuit werkgever € 175
 • groepssupervisie (2,5u) € 320 (Max 4 pers)

Mocht je niet naar de afspraak kunnen komen, dan meld je je hiervoor af. Meld je je korter dan 24 uur van te voren af, dan wordt de sessie toch in rekening gebracht.

 •  vergoeding door verzekeraars

Praktijk delichtkracht is aangesloten bij het RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg onder licentienummer 190446R.
En bij de Beroepsvereniging Het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen en psychotherapeuten en Agogen) onder licentienummer 104556.

Op de site van Het NVPA staat een overzicht van de vergoedingen van de verschillende zorgverzekeraars:   https://nvpa.org/verzekeringen/public

Vergoeding van consulten is een zaak tussen cliënt en verzekeraar. Ik adviseer je dan ook om vooraf te informeren of een behandeling wordt vergoed. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.