Ga naar de inhoud

Informatie voor nieuwe cliënten

Informatie voor nieuwe cliënten

Op de eerste plaats welkom als cliënt in mijn praktijk ‘delichtkracht’.

De sessies vinden in principe plaats in mijn praktijkruimte:  Merumerbroekweg 8, Merum (Roermond-Zuid).  Mijn praktijkdagen zijn iedere week anders.We plannen samen de afspraken en in overleg is ook de avond mogelijk. Een sessie duurt tussen 1 uur en 1.15 uur. Voor jonge cliëntjes bepaal ik na het eerste gesprek de duur van een sessie. (meestal 45 min)

Ik hoop dat je hier – letterlijk en figuurlijk – goed op je plek blijkt te zijn.

Aan het einde van de 1e sessie geef ik je een behandelovereenkomst mee om in te vullen en die breng je de 2e sessie weer mee.

Ik vraag je, als een soort huiswerkopdracht, om na iedere sessie een kort reflectieverslag te schrijven (dit hoeft nog niet na de intake). Dit is belangrijk voor jezelf, zodat je je eigen proces in de loop van de tijd kunt volgen, en hetgeen aan de orde is geweest nog wat langer en bewuster door kan werken. Verder is het effectief voor de volgende sessies, omdat ik dan weet hoe je jouw proces en mijn begeleiding ervaart en meer zicht krijg op waar we mee verder kunnen.

Richtlijnen voor het schrijven:

Zet kort na de bijeenkomst op papier waaraan we gewerkt hebben en hoe je dit ervaren hebt. Kijk hier een paar dagen later nog eens naar en schrijf dan nog een paar dingen op over hoe dit verder al of niet heeft doorgewerkt. Misschien heb je ook een wens voor de volgende keer.

Het geheel is maximaal een half A4-tje. Dit verslag(je) stuur je binnen een week, per post of per mail naar mij toe. Merumerbroekweg 8 6049 CX Merum of petradevreede@hotmail.com

Aan het einde van de maand ontvang je via de mail een factuur van de sessie(s) van die maand.

Indien je verhinderd bent, meld dit minimaal 24 uur van te voren. Als je binnen 24 uur een afspraak voor een sessie afzegt, of je komt niet opdagen, ben je toch het volledige bedrag verschuldigd.

Bereikbaarheid:

Je kunt me altijd een berichtje sturen via de mail of via de Whats-App. Daarnaast kan je me ook bellen. Wanneer ik de telefoon op dat moment niet kan opnemen, spreek dan je naam en adres in en dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Je mag ook de Voice mail inspreken en zal ik zo snel mogelijk reageren.

Waarnemingsregeling:

Zorgverzekeraars en het NVPA hebben aangegeven dat er ten behoeve van de continuïteit een waarnemingsregeling dient te zijn. Aan de hand van de regelgeving van het NVPA dient de waarnemer te voldoen aan de Wkkgz. 

De cliënten die door mij, Petra de Vreede, praktijk ‘delichtkracht’ te Herten, info@petradevreede.nl  worden begeleid, worden bij langdurige sluiting van de praktijk of overlijden overgedragen aan: Tanja van Roosmalen, praktijk LEF Verliesbegeleiding te Sint Anthonis; info@lefverliesbegeleiding.nl   . Bij overlijden worden ook de cliëntendossiers die nog niet de 20 jaar bewaartermijn hebben behaald, bewaart bij deze waarnemer.