Ga naar de inhoud

Systemisch werken

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem: er is sprake van een ordening, van de balans tussen geven en nemen en het gaat over in/uitsluiting (het recht om er te zijn).

Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving.

Werken van hoofd naar lijf; de energie die we waarnemen in ons lijf vertelt vaak meer over de belemmeringen die we in onze geschiedenis hebben opgelopen en waar we nu door geblokkeerd zijn geraakt. Blokkades die ons ooit hebben geholpen ‘overeind’ te blijven en die ons nu in de weg kunnen zitten, zowel in ons privé als ons werk.

Het begrip ‘systemisch’ verwijst naar de invloed van het grotere geheel op het individu. We leren en ontwikkelen ons van kinds af aan binnen systemische contexten, ieder met een eigen dynamische krachtenveld. Het eerste systeem, ons gezin van herkomst, laat een diepe blauwdruk in ons achter. De dynamieken die we daar aantroffen, onze loyaliteiten en de daaruit voortvloeiende interactiepatronen, herhalen we onbewust in latere systemen, zoals in ons huidige gezin of onze werkcontext. Doorgaans effectief en soms in een beknellende binding, alsof we ongewild teruggetrokken worden in de tijd.

Ik werk binnen het systemische werk volgens Dr. Franz Ruppert. Hij heeft  met als basis het systemische werk van de grondlegger Bert Hellinger een eigen manier ontwikkeld om onbewuste patronen zichtbaar te maken.

Ik werk ook volgens Ruppert en ook ik werk meestal met een intentie, een vraag of een verlangen. In de één op één begeleiding maak ik gebruik van matjes als vloerankers of ik werk met duplo (Verlies in Beeld) en andere materialen.