Ga naar de inhoud

Welkom bij Petra de Vreede

Praktijk delichtkracht is erop gericht om jou te laten groeien vanuit jouw eigen gezonde kracht en kwetsbaarheid. We werken aan jouw persoonlijke vraag. Vaak heeft de vraag of het dilemma waar je in het hier en nu tegenaan loopt te maken met een recent of eerder verlies en/of traumatisch verlies.

In het leven hebben we te maken met mooie, minder mooie en soms ook traumatische gebeurtenissen. Het verliezen van een dierbaar persoon, van iets dat je erg dierbaar is, van de veilige thuisbasis door echtscheiding, van gezondheid of van je geboorteland, etc….   Soms te groot om dit verlies- en veranderproces alleen aan te gaan. Het is niet te wegen of te meten. Het is zo erg als het is voor de mens die het overkomt. Rouwen is de keerzijde van liefde en kan heel heftig zijn. De wereld die door gaat en jij die stil staat. Iedereen op eigen wijze. Er is geen blauwdruk voor hoe we met verlies omgaan.

Rouw is als een vingerafdruk, voor iedereen anders.

Om zowel een verandering in je leven, in je werk, in je relatie… etc te zetten als het verlies werkelijk te nemen is moed nodig. Heb je de moed verzameld om de verandering aan te gaan of het verlies aan te kijken, wil je dit niet alleen doen en ben je op zoek naar iemand die, met hart, ziel en hoofd, met jou meeloopt in een stuk(je) van jouw rouw- en veranderproces, dan heet ik je van harte welkom in mijn praktijk ‘delichtkracht’. 

Ik begeleid mensen zoals jij, die ernaar verlangen authentiek en autonoom te leven, recht vanuit hun hart óf die de weg van hoofd naar het hart zoeken. Mensen net zoals jij die niet meer alleen bezig willen zijn met overleven, maar die ook weer willen leven. Mensen die nu bereid zijn en nu de verandering aan durven gaan. Mensen die meer vrij willen leven.

Ik nodig je uit naar jezelf te kijken vanuit je eigen basis, jouw fundament. Jezelf opnieuw leren kennen, waardoor je anders kunt gaan voelen en (opnieuw) kunt kiezen en kan gaan leven vanuit je eigen gezonde denken en je eigen kracht en je kunt lostrillen vanuit jouw stilstand.

Degene die ik ben

wacht op moed

Degene die ik wil zijn,

degene die ik zal worden

zal me opvangen.

Thema’s die in mijn praktijk aandacht krijgen: persoonlijke groei, rouw en (traumatisch) verlies (in de brede zin van het woord), echtscheiding, adoptie, trauma, burn-out, transitie, levensvraag ………..